Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Urbana Nitra - Zobor
Hroznová 2, 949 01 Nitra
Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN: SK43 1100 0000  0026 2119 6586
ICO: 42124085
DIC: 2022848333
www.zobor.fara.sk
 
 
adresa kňaza - farára: Milan Polák, Hroznová 2, 949 01 Nitra
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefón:00421 908 770 347
 
adresa kňaza - kaplána: Tomasz Poterala, Partizánska 56, 949 01 Nitra
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: 00421 911 054 321
 

Farský kostol Sv. Urbana sa nachádza na Morušovej ulici


 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de